Lyrics: Sade Oshoba – Product Of Grace

Lyrics: Sade Oshoba - Product Of Grace

Sade Oshoba – Product Of Grace Lyrics

Sade Oshoba Product of Grace Lyrics

Moti shakolo
Ati komisile
Ati gbagbe mi
Ati romipin
Emi gangan tirorami pin (Repeat from top)
Amo labe akoso botiwun ko ri o
Anu wa miri

Call: – I’m a product of Grace. Yes
Rep: – I’m a product of Grace

Ofi oju anu wamiri
Ofi’fe pemi wa sile/2x
O pe mi loruko mi ooooo
Afolashade!

Call: – I’m a product of Grace. Yes
Rep: – I’m a product of Grace

Emi ashakolo
Mo wapada wajoba nile baba mi
Mafoju ano womi
Moti deni irapada,
Emi eni abata, abata,
Emi eni abata kafira ‘tupa wale.
Anu lo yanju oro mi
Lo yanju oro mi
O pe mi loruko mi
Afolashade!

Call: – I’m a product of Grace. Yes
Rep: – I’m a product of Grace

Mo ri anu gba, Ire wa mi ri
It’s not by power, it’s no by might.
Emi eni abata ka fi ra’tupa o wa mi ri o
I’m a product of Grace, yes
Product of Grace, grace
Ire wa mi, anu wa miri,
Ife wa miri
I’m a product of Grace

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.